StartPresentationNewsPaintings and textsPortrait paintingMeritsContact(copy 1)

[Translate to Engelska:] Dharmaporträtt

Jag arbetar från och till med ett projekt jag kallar ”dharmaporträtt” som jag  inspirerats till av det indiska begreppet ”dharma”, som ungefär  kan översättas med livsuppgift, -  att leva sitt liv så, att man är sann mot sin atma – sin del av världssjälen. De människor jag känner, som jag upplever har nått dit, utstrålar glädje, lugn, värme och energi. De är mina förebilder och dem vill jag hylla genom att måla poetiska porträtt, där jag försöker få fram deras speciella utstrålning och deras särart.

Det är inte så att de stagnerat i någon självgod känsla av välmående. Tvärt om är de mitt uppe i en ständig utveckling, om de så är i 40-årsåldern eller, som min pappa, 87 år ung.


(copy 2)[Translate to Engelska:] Pia Tapper

1,50 x 1,00 m


(copy 3)[Translate to Engelska:] Marie Lindell

1,50 x 1,00 m


(copy 4)[Translate to Engelska:] Annika Stern

1,50 x 1,00 m


(copy 5)[Translate to Engelska:] Gerhard Nordström

1,50 x 1,00 m


(copy 6)[Translate to Engelska:] Gunnel Elander

1,00 x 0,70 m