StartPresentationAktuelltMåleri och texterPorträttmåleriMeriterKontaktNOAKS ARK -  EN INDIGNATIONSUTSTÄLLNING

Noaks Ark är en utställning som kommit till genom samarbete med Gerhard Nordström, min pappa.

Jag stod för bl.a. 5 stora målningar som visas nedan. De är cirka 4 meter långa och 1,6 meter höga. Jag ägnade närmare två år åt förverkligandet.

Gerhard gjorde ett antal objekt, Bl.a. ”Den Sista Måltiden” .

Tillsammans skapade vi bl.a. två ”maskiner” som skulle åskådliggöra de processer som hotar naturen. 

Utställningen är tänkt som en vandringsutställning. Eftersom den fortfarande är bara allt för aktuell sätter vi gärna upp den igen.

Den har hittills ställts ut, helt eller delvis på galleri Blå i Gärsnäs, Landskrona Museum, galleri Z i Ystad, Staffanstorps Konsthall och Limhamns konstförening.

Texten nedan skrevs som förord till visningen på Landskrona Museum.

 
Foto: Jörgen Mårtensson, BjärredUrsprunget till denna utställning är vår under lång tid ackumulerade indignation över den pågående miljöförstöringen.

Naturen, vår livsgrund, utsätts för ett allt större tryck genom den allt brutalare exploateringsideologin. Denna expansion drabbar nu i accelererande takt arternas mångfald på vårt jordklot. Olika luft- och vattenföroreningar, växthuseffekten, uttunningen av ozonskiktet, utfiskning, kalhyggen, jordförstöring, överbefolkning och en strid ström av nya kemiska ämnen utsätter ekosystemen för en allt större stress och ödeläggelse.

Under de senaste årsmiljonerna har endast en till tre arter dött ut årligen, - men idag utrotas varje år cirka tusen arter på grund av människans exploatering av naturen.
Foto: Jörgen Mårtensson, BjärredVår utställning Noaks Ark består av målningar, objekt och installationer.

De stora målningarna är en hyllning till den artrikedom som ännu ryms på Jorden, till evolutionens oöverträffade fantasi. Många av de avbildade djuren är utrotningshotade. Målningarna är ett försök att förmedla fascinationen och glädjen över skapelsens mångfald, respekten för livet i alla dess former. Skapelsen blir aldrig färdig, livet innebär ständig förändring. Men för de arter som dör ut avbryts den evolutionära utvecklingen, de försvinner för alltid. Och i ekosystemets sammanflätade väv går en maska. För de utrotade arterna återstår bara en framtid som uppstoppade dyrgripar på museum.
Foto: Jörgen Mårtensson, Bjärred
De stora målningarna kan rent tekniskt beskrivas som målade kollage.  Djurens olika storlek och placering i målningen bestäms av hur de passar in i helheten. De har flätats samman i en mångtydig rumslighet som ska kännas harmonisk och på sina egna villkor ”verklig”.

Den stora installationen ”Vinstmaskinen” symboliserar den exploateringsfilosofin som brer ut sig i namn av ”Globalekonomin”.  Där kan man följa processen, från projekteringen i datarummet där exploatörerna räknar ut hur vinsterna ska maximeras, till hur naturen matas in i vinstmaskinens svarta gap, där den omvandlas till ”rena” pengar, till kapital.

I det inre ”kapellet” kan man tillbe penningen och kanske smaka på…
Foto: Jörgen Mårtensson, Bjärred
Utställningens namn, Noaks Ark, syftar på det faktum att vi bara har ett jordklot, och att vi måste förvalta det så att det går att leva på också för kommande generationer. För att detta ska lyckas krävs att ett nytt tänkande, som utgår från den ekologiska verkligheten och inte styrs av kortsiktiga vinstintressen, får genomslag.

Jorden är vår Ark, som seglar i universums omätliga rymd, en planet fylld av liv. Den har seglat i årsmiljarder och ska fortsätta sin seglats in i en för oss avlägsen framtid. Frågan är om den då kommer att vara fylld av liv? Eller ”efter oss syndafloden”?

 

Pernilla Hägg Nordström       Gerhard Nordström

 
Foto: Jörgen Mårtensson, Bjärred