StartPresentationAktuelltMåleri och texterPorträttmåleriMeriterKontaktCitat från recensioner"I blickfånget glöder Pernilla Nordströms naturreflektioner med en sällsam lyster." Sydsvenska Dagbladet 2012  "Galleri Esteticas julsalong"

 

 

 

"Pernilla Hägg Nordström värnar i sin konst om de grundläggande elementen, hon förhärligar inte framsteg, tillväxt och ständig vinstmaximering, hon värnar om det utsprungliga, det naturliga och det grundläggande för liv i alla former."

Ystad Allehanda 2012 "Till Livet"

 

 

 

"När nu Gerhard Nordström och Pernilla Hägg Nordström valt att utställa tillsammans är det närmast oundvikligt att jämföra dem med varandra och med de uställda målningarna som facit är släktskapen uppenbar.

Den koloristiska sensibiliteten förenar dem och båda arbetar figurativt med naturen som främsta inspirationskälla.

Men där Gerhard Nordström föredrar det pastosa och strukturerande anslaget arbetar Pernilla Hägg Nordström med tunna lager av sidenlen linoljefärg och där Gerhard är sakligt analyserande fördjupar Pernilla innehållet i sina målningar med en poetisk, närmast metafysisk ton."

 

- "Tyvärr är utställningen på Rostrum mycket liten med endast fyra verk av Gerhard Nordström och fem av Pernilla Hägg Nordström. Men även om bristen på kvantitet rikligt kompenseras av kvaliteten hindrar det inte att utställningen ger mersmak och jag hade gärna sett mer."

 Skånska Dagbladet,  2008 om "Växande Strukturer" . 

 

 

 

"Framför allt är den pedagogisk och engagerad, men mitt i indignationen ryms också en skönhet i den omsorgsfulla gestaltningen av naturens fantastiska invånare."

 Sydsvenska Dagbladet,  2007 om Noaks Ark. 

 

 

"... samspelet mellan levande växtformer och formell organisation (når) en rikedom och subtilitet som väl motiverar titlarna - inte minst genom att på ett sätt likna diktens ekvilibristiska mönster."

Helsingborgs Dagblad 2006 om Poem

 

 

" Hon är tekniskt driven, sensibel och magnifikt begåvad."

Skånska Dagbladet 2005 om Genomlysningar

 

 

"Hon målar och lyfter fram samspelet mellan ljus, värme, vatten och jord som ger prunkande blommor och överdådig grönska."

"... en stilla andakt inför den hisnande kraften i naturen."

Ystad Allahanda 2003 om Målningar från min trädgård

 

 

"Det är ett måleri av yttersta känslighet och finess, där hon med intuitiv säkerhet hittar de rätta formerna för att passas in till en hel, sammanhållen rytm och rörelse."

Arbetet 2000 om Målningar från min trädgård

 

 

"Konstnärligt uttryck och ekologiskt helhetsperspektiv."

NST 1999 om Noaks Ark

 

 

"Det är en utomordentligt vacker, harmonisk men ändå spänningsladdad kollektion som klart manifesterar hennes ställning som en av våra kanske mest lovande nittiotalskonstnärer"

Arbetet 1994 om Natur och struktur

 

 

"Det susar av liv i hennes bilder, grenar gnisslar mot varandra, löven prasslar och själva jorden tycks bidra med sin egen puls."

"Denna glädjeyra tycks ibland rent sinnlig"

Ystads Allehanda 1993 om Natur och struktur